Kodlama Temelli
Mezunlarımız ile 12 yaş ve üstü

Ortalama atölye süresi:
75-90 dakika

Program fen bilimleri, teknoloji, makine ve yazılım mühendisliği ile matematiğin (STEM) oldukça geniş kapsamlı bir şekilde uygulamaya konmasını amaçlar.

Modern insanın çözmek durumunda olduğu komplike mühendislik problemlerine gençleri şimdiden hazırlamayı hedefleyen program, oldukça kapsamlı bir takım çalışması ve iş birliği gerektiriyor. Program, üniversitelerin mühendislik müfredatlarını model alarak, öğrencileri endüstriyel dünyaya hazırlamak üzere yaratıldı.

Katılımcılar zorlu mühendislik ilkelerini LEGO® EV3 programlama yazılımını kullanarak çözerler. Bu program, inşa ettikleri robotlarını hareket ettiren kodlar oluşturmalarına ve girmelerine olanak tanır.

Robotics Programında Neler Var?

Genç Mühendisler, öğrencilere her programın önceki programların müfredatına dayandığı spiral yöntemle öğretilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu program çok çeşitli mekanik ve yazılım mühendisliği becerileri geliştirir. Kodlama Temelli ilk programımız Robo Bricks programımızda öğrenilen derslere ek olarak, bu programın öğrencileri komutları, koşulları, döngüleri, planlama yöntemlerini, dinamik programlamayı, uygulamalı matematik ve operatörleri öğreneceklerdir.

Robotics Programının Diğer Kazanımları:

 • Yöntemsel, mantıksal ve algoritmik düşünmenin gelişmesi
 • İleri seviye yazılım mühendisliği becerilerinin gelişmesi
 • Komplike mühendislik problemlerini mekaniği ve yazılımı beraber kullanarak çözme yeteneğinin gelişmesi
 • Matematiksel düşünmenin gelişmesi
 • Zaman yönetimini ve takım halinde çalışmanın gelişmesi
 • Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisinin gelişmesi
 • Bilgi ve teknoloji sistemleri okuryazarlığı edinilmesi

Robotics Modellerinden Bazıları:

 • Ağır iş makineleri
 • Araçlar
 • Kompleks görevleri yerine getiren robotlar
 • Mekanik/elektronik cihazlar ve oyunlar