Robo Bricks programı, yazılım mühendisliği, teknoloji, girişimcilik ve matematik öğretir. Her atölye sırasında öğrenciler kodlamayı kullanarak hareket eden bir robot yaparlar. Robotları inşa etmeyi bitirdikten sonra öğrencilere bilgisayar algoritmaları geliştirme ve oluşturma ve kodların nasıl uygulanacağını öğrenme fırsatı verilir. Çoğu bilgisayar programı ve yazılımı İngilizcedir. Öğrencilerimize doğru İngilizce terimleri kullanmayı öğreterek, alan için teknik dillerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Programı tamamlayan öğrencilerin bir yazılım ve mühendislik projesi tasarlayıp potansiyel yatırımcılara fikirlerini sunulabilecek düzeye gelmesi sağlanır. Amacımız, çocuklara ileriki kariyerlerinde ihtiyaç duyabilecekleri profesyonel becerileri kazandırmak.

Robo Bricks Programında Neler Var?

e² Genç Mühendisler öğrencilerinin her zaman için bir önceki müfredatın üzerine eklenen daha gelişmiş bir müfredatla çalışmalarını hedefler. Robo Bricks, makine mühendisliği alan katılımcıları öğrendikleri bilgilerle robotların dünyasına sokar.

Zengin programımız birtakım pratik yazılım ve makine mühendisliği ilkelerini öğretiyor. Algoritma planlaması, takma kod formülasyonu, akış çizelgesi, We-Do Programı, girdi-çıktı uygulamaları, looplar, çoklu kod parçacıkları, klavye işlemleri, sensör uygulamaları ve hesaplama emirleri program dahilinde işlenecek konulardan bazıları.

Robo Bricks aynı zamanda öğrencileri çağımızın gerektirdiği profesyonel becerilerle ve girişimcilik dünyasıyla tanıştırıp, onlara pazar analizi ve ürün tanıtımı yapmayı, Microsoft Power Point’i ve diğer sunum yöntemlerini öğretiyor.

Robo Bricks Programının Diğer Kazanımları:

  • Algoritmik düşünmeye giriş yapılması
  • İngilizce yazılım terminolojisinin öğrenilmesi
  • Yöntemsel düşünmeye alışmak
  • Belirli bir tarihe final projesi teslim edecek şekilde zamanı kullanabilme
  • Sunum becerilerinin gelişmesi
  • Takım halinde verimli çalışabilme
  • Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisinin gelişmesi

Robo Bricks Modellerinden Bazıları:

  • Mekanik/Elektronik cihazlar ve oyunlar
  • Verilen görevleri yerine getiren robotlar