Lego®, K'nex® ve benzeri yapı oyuncakları ile STEM Programları

e² Genç Mühendisler çocuklarınıza fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematiğin (STEM) temellerini hem teorik hem uygulamalı olarak öğretir. Bunu yaparken EDUTAINMENT (Eğitim + Eğlence = Eğlenerek Öğrenme) yaklaşımını kullanır; çocuklar aslında ders yaptıklarının farkına bile varmazlar.

download

Programlarımızda çocuklara öncelikle etraflarında gördükleri, kullandıkları araçların mekanik çalışma prensiplerini, bu prensiplerin temelindeki fizik, matematik ve makina mühendisliği konularını öğretmeyi hedefliyoruz. Bu yüzden ilkokul ve ortaokul seviyesi programlarımızın ilk aşaması fen, matematik ve mühendislik alanlarına ağırlık veriyor. Daha sonra ağırlık, bu araçlara, istenilen amaca uygun ideal komutu verecek yazılım sistemlerini entegre edebilecekleri yazılım mühendisliğine kaydırılıyor. Uzun vadede hedefimiz, çocuklara, insanın ortaya çıkan yeni ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir aracı icat edebilecekleri temel donanımları vermek. Kısacası farklı seviyelerde fen, matematik, mühendislik ağırlıklı programlarımızı, yazılım mühendisliği ağırlıklı robotik programlarımız takip ediyor.