Sarmal Öğrenme Metodu, Genç Mühendislerin ilkokul ve ortaokul seviyesindeki tüm eğitim programlarında uygulanan bir tekniktir. 

Nasıl oluyor derseniz;eğitmenlerimiz bir dersin konusuna dair ilk bilgileri ve terimleri başlangıç seviyesinde, basit deneyler veya hikayeler eşliğinde anlatır. Bir sonraki adımda ise (bu bazen 6 ders sonra)önceden anlatılan bilgiler bu kez yeni ve farklı bağlamlarda daha ayrıntılı ve derinlemesine işlenir.

Gelin bir örnekle açıklayalım: Diyelim ki o hafta çocukları merkezkaç ile tanıştırdık ve uygulamada çamaşır makinesi inşa ettik. Aradan haftalar geçtikten sonra merkezkaçı bu sefer merkezcil kuvveti de ekleyerek tekrar işliyoruz. Ama bu sefer uygulamada dönen salıncaklar yapıyoruz.

Yapılan araştırmalar; öğrencilerin bir bilgiyi ancak düzenli aralıklarla tekrar tekrarlandığında hatırladığını gösteriyor.

"PMP Modeli"ni tüm programlarımızda kullanırız.
 
  • Problem Temelli Öğrenme: Çocuklar modellerini, atölyede sırasında dikkat çekilen bir problemi çözmeye yönelik olarak geliştirirler.
  • Model Temelli Öğrenme: Çocuklar atölye sırasında öğrendikleri konuyu, inşa ettikleri modelde bizzat uygulamaya koyarlar.
  • Proje Temelli Öğrenme: Projeyi başından sonuna kadar planlayıp yürüten çocuklar, hem takım halinde çalışıp sunum yapmayı hem de organize olmayı ve zaman yönetimi yapmayı öğrenirler.
some-lego