Olumlu duygular öğrenmeyi artırıyor.

Sinirbilimciler yıllardır insanların bilgiyi özümsemesi ve saklaması için en etkili yolu araştırıyorlar. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, olumlu duyguların ve hislerin, insanın karmaşık düşünme süreçlerinin ve zorlukların üstesinden gelmesine olumlu etkisini keşfettiler. Buradan hareketle “Eğlenceli Eğitim” anlayışımızın çocukların öğrenmesi için en doğru yaklaşım olduğunu, onların eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdiğini düşünüyoruz. 

e² Genç Mühendislerin akademik başarıya katkısı araştırmalarla kanıtlanmıştır!

Cooperative Advancement Merkezi’nin yaptığı kapsamlı araştırmalar, e² Genç Mühendisler programlarına katılan öğrencilerin okulda gördükleri fen derslerinde diğer öğrencilere göre daha yüksek puanlar aldıklarını gösteriyor.

Öğrencilerin, sınırlı koşullara sahip klasik sınıf ortamının ötesine geçerek bağımsız düşünmeye özendirildikleri bu ilerici eğitim modeli, onların hem teorik hem de pratik anlamda öğrenmelerini sağlayan en iyi araç.

Genç Mühendislerin yapı oyuncakları ile zenginleştirilmiş programları, eğlenerek öğrenme modelimize dayanmaktadır. Bu ilerici eğitim yöntemi, çocuklara hem teorik hem de pratik kavramları öğrenmeleri için en iyi araçları verir. Öğrencilerin bağımsız düşünmeyi teşvik ederken geleneksel sınıf ortamlarında var olan birçok sınırlamanın üstesinden gelmelerine yardımcı olur.
Yapılan araştırma, ilkokul seviyesinde e² Genç Mühendisler programlarına katılan öğrencilerin ortaokul ve lisede gördükleri fen derslerini daha hızlı ve kolay anladığını gösteriyor!

Başarımıza Ortak Olacak Bayiler Arıyoruz!

Sıfırdan başlamanıza gerek yok