Kodlama artık daha kolay

Yaş:
4-6

Ortalama Ders Süresi:
45 Dakika

Kodlama artık daha kolay

Yaş 4-6

Ortalama Ders Süresi:
45 Dakika

Kodlama artık daha kolay

Yaş:
4-6

Ortalama Ders Süresi :
45 Dakika

İşte Genç Mühendisler’in küçük yazılımcılar için somut bir kodlama eğitimi olan AlgoBuddy! Bu program anaokulu çocuklarına algoritmik düşünme ve kodlama dillerinin temellerini öğretmek için benzersiz bir yapı sunar. Algobrix®'in sezgisel ve basit fiziksel kodlama dilini kullanarak çocuklar, günlük yaşamlarına dayalı çeşitli heyecan verici görevleri gerçekleştirmesi için Algobrix’e komut vererek programlama pratiği yapacaklar.

İşte Genç Mühendisler’in küçük yazılımcılar için somut bir kodlama eğitimi olan AlgoBuddy! Bu program anaokulu çocuklarına algoritmik düşünme ve kodlama dillerinin temellerini öğretmek için benzersiz bir yapı sunar. Algobrix®'in sezgisel ve basit fiziksel kodlama dilini kullanarak çocuklar, günlük yaşamlarına dayalı çeşitli heyecan verici görevleri gerçekleştirmesi için Algobrix’e komut vererek programlama pratiği yapacaklar.

Kullanması kolay,
kodlaması kolay, sevmesi kolay

Kullanması kolay,
kodlaması kolay, sevmesi kolay

AlgoBuddy Müfredatına Genel Bakış:

Kodlama okur-yazarlığı 21. yüzyılın en önemli becerilerinden biri. Young Engineers, erken yaştaki çocukluk eğitiminden başlayarak çocukların karmaşık zorlukların üstesinden gelebilmeleri için bilişsel becerilerini geliştirebilecekleri somut ve eğlenceli bir kodlama eğitimi sağlamaya çalışır.

Çocukların ortak bilgisine dayanan, onları planlama, karar verme ve mantıksal ödünler verebilmeyi gösteren nitelikli bir kodlama yapısı oluşturduk.

AlgoBuddy programı ile anaokulu çağındaki her çocuk küçük bir kodlama mühendisi gibi davranabilir ve bu sayede AlgoBuddy’yi hareket ettirebilir, ışıklarını yakmasını sağlayabilir, çevresinde olan bitene yanıt vermesini sağlayabilir ve çeşitli benzersiz içeriklerle etkileşim kurması için kontrol edebilir, bu da AlgoBuddy’nin çeşitli görevleri tamamlaması için heyecanlı bir çalışma alanı oluşturur.

AlgoBuddy Müfredatına Genel Bakış:

Kodlama okur-yazarlığı 21. yüzyılın en önemli becerilerinden biri. Young Engineers, erken yaştaki çocukluk eğitiminden başlayarak çocukların karmaşık zorlukların üstesinden gelebilmeleri için bilişsel becerilerini geliştirebilecekleri somut ve eğlenceli bir kodlama eğitimi sağlamaya çalışır. Çocukların ortak bilgisine dayanan, onları planlama, karar verme ve mantıksal ödünler verebilmeyi gösteren nitelikli bir kodlama yapısı oluşturduk. AlgoBuddy programı ile anaokulu çağındaki her çocuk küçük bir kodlama mühendisi gibi davranabilir ve bu sayede AlgoBuddy’yi hareket ettirebilir, ışıklarını yakmasını sağlayabilir, çevresinde olan bitene yanıt vermesini sağlayabilir ve çeşitli benzersiz içeriklerle etkileşim kurması için kontrol edebilir, bu da AlgoBuddy’nin çeşitli görevleri tamamlaması için heyecanlı bir çalışma alanı oluşturur.

AlgoBuddy Programının Hedefleri

 • Kodlama dünyasıyla tanışmak
 • Algoritmik düşünmeyi tanımak
 • Sayısal değerlendirme becerileri geliştirmek
 • Grafik/sayısal direktifleri okumak
 • Problem çözmeyi teşvik etmek
 • Takım çalışmasını teşvik etmek

Çocuklar neler keşfedecek

 • Komut sıralaması
 • Şartlar ve Sensörler
 • Gündelik otomatik cihazların algoritmaları
 • Sonsuz ve rastlantısal operatörleri
 • Döngüler
 • Çok kullanımlı
Yaş:

4-6

Ortalama Ders Süresi:
45 Dakika

Genç Mühendisler oynayarak öğrenmeye inanır ve bunu uygular. Big Builders programımız okul öncesi çocuklara bilimsel konseptleri uygulamalı deneylerle öğretir. Bu deneyerek öğretme yöntemi çocukların ince ve kaba motor becerilerini geliştirmeleri için onlara meydan okur. Bu program boyunca öğrencilerimiz onlara temin edeceğimiz özel kitlerle 3 boyutlu modeller inşa edecek, uygulamalı atölyelerimiz sayesinde, üst sınıflara geçtiklerinde görecekleri komplike konuları çok daha kolay anlayabilirler. Oyun temelli programımız ile çevre, dünya, hayvanlar alemi, ortak bilim ve doğa hakkındaki bilgilerini artırıp, mühendislik terimleri ile tanışacaklar, basit fen ve matematik konularına giriş yapacaklar. Atölyelerde yapılan uygulamalar onları sadece üst sınıflara hazırlamakla kalmayacak, yaratıcılıklarını, iletişim yeteneklerini de geliştirecek. Yaratmayı daha çok sevecek, tek başlarına problem çözme konusunda kendilerine daha çok güvenecekler.

Big Builers Müfredatına Genel Bakış:

Big Builder derslerimiz şekiller, mekânsal kavrama, hareket ettirilebilir ve hareket ettirilemez cisimlerle ilgili konular içerir. Eğitmenlerimiz, eğitimlerde matematik ve bilim terminolojisini kullanarak öğrencilerimizin bu terimlere aşina olmasını sağlarlar. Öğrenciler modeller üzerinde basit toplama çıkarma işlemlerini, ve basit payda işlemlerini de öğrenmeye başlarlar. Bunlara ek olarak aynı zamanda fizik kurallarını da tanımaya başlarlar; kuvvet, yer çekimi, merkezkaç kuvvet, tork, sürtünme, denge, momentum, mekanik enerji, durağanlık gibi. Öğrenciler basit biyoloji kurallarını da öğrenirler. Deneysel öğrenme ile öğrencilerin dersleri daha iyi içselleştirebildiğini ve öğrendiğine inanıyoruz. Bu yüzden Big Builder programından mezun olan öğrencilerimiz matematiksel ve bilimsel konseptleri algılamada daha avantajlı olacaklar.

Big Builder Programının Hedefleri

 • Çevre ve dünya hakkında bilgilendirme
 • Topluluk ve aidiyet duygusunu pekiştirme
 • Bağımsız ve yaratıcı düşünceyi teşvik etme
 • Kendi kendine yetebilme ve problem çözme kabiliyetlerini geliştirme
 • Takım kurma, işbirliği ve grup oyunu becerilerini geliştirme

Big Builder Modelleri

 • Basit geometrik şekiller
 • Hayvanlar
 • Güneş Sistemi
 • Eğlence parkları
 • Ulaşım
 •  Uçaklar
rabbit-truck-driver.png

Big Builder Modelleri

 • Basit geometrik şekiller
 • Hayvanlar
 • Güneş Sistemi
 • Eğlence parkları
 • Ulaşım
 •  Uçaklar
rabbit-truck-driver.png

Yaş:
6-10

Ortalama Ders Süresi:
75 Dakika

Yaş:
6-10

Ortalama Ders Süresi:
75 Dakika

Çocuklara programlamanın ve robotiğin temellerini, sezgisel ve basit bir kodlama diliyle öğreten bir eğitim programıdır. AlgoPlay katılımcılara robotik dünyasını uygulamalı ve eğlenceli bir öğrenim tecrübesiyle sunar.

Çocuklara programlamanın ve robotiğin temellerini, sezgisel ve basit bir kodlama diliyle öğreten bir eğitim programıdır. AlgoPlay katılımcılara robotik dünyasını uygulamalı ve eğlenceli bir öğrenim tecrübesiyle sunar.

Çocuklara programlamanın ve robotiğin temellerini, sezgisel ve basit bir kodlama diliyle öğreten bir eğitim programıdır. AlgoPlay katılımcılara robotik dünyasını uygulamalı ve eğlenceli bir öğrenim tecrübesiyle sunar.

AlgoPlay Müfredatına Genel Bakış:

Genç Mühendisler olarak biz, öğrencilerinin Sarmal Öğrenme tekniğiyle her zaman için bir önceki müfredatın üzerine eklenen daha gelişmiş bir müfredatla çalışmalarını hedefliyoruz. Her zaman bir önceki dersi tekrar ederek hem yeni katılımcıları teşvik ediyoruz hem de hiçbir öğrencimizin geri kalmadığından emin oluyoruz. AlgoBrix’in sağladığı somut kodlama dili sayesinde çocuklar yapı taşlarıyla modeller oluşturmaya başlayabilir, Fonksiyon ve Parametre bloklarını kullanarak çeşitli sekanslar oluşturabilirler. ”Oynat” bloğu ise robota son dokunuşu yaparak yaratılan kodu çalıştıracaktır.

Çocuklar fonksiyon ve parametre bloklarını beraber kullanarak robot için farklı komutlar yaratabilirler, örneğin; ileri git ya da kırmızı ışıktan dön gibi.

Her bir derste öğrenciler yüksek seviye programlama görevlerini yerine getirecekler. Algoritma Planlama, Şartlandırma, Döngüler, Çoklu Kullanım, Hata Ayıklama, Yarış Koşulu, Sensör Uygulamaları bunlardan sadece bazıları.

AlgoPlay öğrencilere var olan herhangi bir kodlama dilinin arkasında yatan mantığı anlayabilmelerini sağlayacak beceriler kazandıracaktır.

AlgoPlay Programının Hedefleri

 • Kodlamayı ve makine mühendisliğini keşfetme
 • Yazılım mühendisliği terminolojisiyle tanışma
 • Algoritmik düşünce yapısıyla tanışma
 • Sorun çözmeyi teşvik etme
 • Yaratıcılık ve eleştirel düşünmeyi teşvik etme

AlgoPlay Modelleri

 • Aletler ve oyunlar
 • Eğlence parkları
 • Çeşitli ulaşım makineleri
 • Ortak görevler için modern robotlar

AlgoPlay Modelleri

 • Aletler ve oyunlar
 • Eğlence parkları
 • Çeşitli ulaşım makineleri
 • Ortak görevler için modern robotlar

yaş:
6-10

Ortalama Ders Süresi:
75 Dakika

Bricks Challenge Programı:

Genç Mühendisler’in en popüler programlarından Bricks Challenge ilgi çekici hikâyeler, deneyler ve yapı taşı modelleriyle stratejik düşünme becerilerini ve yaratıcılığı canlandırıyor. Bu gayede hedeflerimizden biri gençleri toplumun üretken ve ayrılmaz bir parçası yapmak. Program ilkokul öğrencilerini yaratıcı olmaya teşvik edip, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğin (STEM) temel kuralları ile buluşturuyor. Öğrencilerimiz işleyeceğimiz konunun deneyler ve/veya hikâyelerle zenginleştirilmiş kısa bir teorik anlatımının ardından onlara temin edeceğimiz ve tarafımızdan geliştirilen özel motorize yapı taşlı kitler ile 3 boyutlu modeller inşa edecekler. Bu sırada hem çok eğlenecekler hem de konuyu uygulamalı olarak görecekleri için çok daha iyi anlayacaklar.

Bricks Challenge Müfredatı:

Programa katılan öğrencilerimiz birçok önemli ders konusunu hem teorik hem de pratik olarak işlemiş olacak. Fen bilimleri ve teknoloji alanlarının en önemli isimlerinden Leonardo da Vinci, Isaac Newton ve Arşimet ise öğrencilerimizin program süresince tanıyacakları bilim insanlarından sadece birkaçı.

Sene boyunca işleyeceğimiz konulardan bazıları:
merkezkaç kuvveti, merkezcil kuvvet, eylemsizlik kuvveti, kinetik enerji, potansiyel enerji, etki-tepki prensibi, kaldırma kuvveti, tork (dönme momenti), kaldıraç noktaları, yük dağılımı, kuvvet koruma ve açısal momentum olacak. Öğrencilerimiz aynı zamanda, modellerini oluşturmak için ihtiyaç duyacakları bilimsel hesaplamaları yapmalarını mümkün kılan basit matematiksel hesaplama yöntemlerini de öğrenecekler.

Bricks Challenge Programının Hedefleri

 • Plan ve zaman yönetimi yapabilme
 • Bağımsız ve yaratıcı düşünmenin gelişmesi
 • Temel fizik yasaları ve doğa olayları hakkında genel bilgi edinme
 • Mekânsal algının gelişmesi
 • Kendine yetebilme duygusu edinme
 • İletişim becerilerinin gelişmesi

Bricks Challenge Modelleri

 • Eğlence Parkları
 • Uçaklar
 • Çeşitli ulaşım araçları
 • Vinçler
 • Asansörler
 • Modern makineler
Play-Ground-Swing.png

Yaş:

7-10

Ortalama Ders Süresi:
75 Dakika

Çocuklar fen bilimleri, teknoloji, mekanik mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında yepyeni konular öğrenip, grup halinde çalışarak yaratacakları komplike modeller sayesinde takım çalışmasını tecrübe edecekler. Galileo Technic, çocukların yapı taşları ile yarattıkları modellerinde makine mühendisliğinin temel ilkelerini kullanmalarını sağlayan ileri düzey, konu odaklı bir çalışma programı. Bu programla, bir makinenin çalışma prensibinin fiziksel, matematiksel ve teknik yönlerini inceleyen çocuklar, kendi makinelerini inşa etmek için izlemeleri gereken en uygun ve verimli yöntemi bulmayı öğrenecekler. Öğrencilerimiz ileri mühendislik seviyesinde düşünmeyi, problemleri doğru analiz etmeyi ve en verimli şekilde çözmek için fiziği ve matematiği kullanmayı öğrenecekler. Normalde onlara komplike gelen konuları anladıkları için çok daha sevecekler.

Çocuklar fen bilimleri, teknoloji, mekanik mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında yepyeni konular öğrenip, grup halinde çalışarak yaratacakları komplike modeller sayesinde takım çalışmasını tecrübe edecekler. Galileo Technic, çocukların yapı taşları ile yarattıkları modellerinde makine mühendisliğinin temel ilkelerini kullanmalarını sağlayan ileri düzey, konu odaklı bir çalışma programı. Bu programla, bir makinenin çalışma prensibinin fiziksel, matematiksel ve teknik yönlerini inceleyen çocuklar, kendi makinelerini inşa etmek için izlemeleri gereken en uygun ve verimli yöntemi bulmayı öğrenecekler. Öğrencilerimiz ileri mühendislik seviyesinde düşünmeyi, problemleri doğru analiz etmeyi ve en verimli şekilde çözmek için fiziği ve matematiği kullanmayı öğrenecekler. Normalde onlara komplike gelen konuları anladıkları için çok daha sevecekler.

Galileo Technic ile çocuklar

Galileo Technic ile çocuklar, Bricks Challenge’da başlangıç seviyesinde aldıkları matematik, fizik ve mühendislik derslerine eklenecek yeni mühendislik terimleri ve ilkeleriyle tanışacaklar. Çok kanallı iletim sistemleri, mekanik koordinasyon, dönme eksenindeki cismin hareketi, ağırlık merkezi ve destek noktası, farklı dişli çark uygulamaları, enerji tüketimi, geri dönüşüm uygulamaları öğrenecekleri şeylerden sadece bazıları. Bricks Challenge’da öğrenilen matematik bilgisine ek olarak, statiğin temel ilkelerini öğrenen çocuklar olasılık ve şans kavramlarıyla tanışacaklar.

Galileo Technic Programının Hedefleri

 • Bağımsız ve yaratıcı düşünme becerisini teşvik etme
 • Teknik süreçleri analiz etme becerisinin gelişmesi
 • Mühendisliğe özgü uygulama becerisinin gelişmesi
 • İleri seviye problem çözme becerilerinin gelişmesi
 • Genel fizik yasaları ve çeşitli doğa olayları hakkında bilgi edinme
 • Kendi kendine yetebilme duygusu ve zaman yönetiminin gelişmesi
 • İletişim becerilerinin gelişmesi
 • Takım halinde çalışma becerisinin gelişmesi

Yaş Aralığı : 9-12

Ders süresi : 75 minutes

Yaş Aralığı : 9-12

Ders süresi : 75 minutes

RoboToys programı, çocuğunuza mekanik, robotik ve kodlamanın tüm temellerini öğrenmesi için hızlı bir yol sunar. Ve tüm bunlar eşsiz ve sezgisel somut kodlama dilimiz sayesinde gerçekleşir.

Programın amacı, öğrencilere robotik mühendisliğinin temel becerileri kazandırmaktır.

Program içerğinde kodlama konusu kullanılırken robotik – mekanik planlamakonuları işlenecektir.

Program süresince öğrenci çeşitli gelişmiş robotlar inşa edecek ve algoritmik ve mantıksal düşünme becerilerini daha da artırmak için onlara temel sağlayaca kortak kodlama komutlarını uygulayacaktır.

RoboToys Program Öğrenme Çıktıları

 • Çeşitli makine mühendisliği mekanizmalarını keşfedin
 • Gelişmiş mekanik robotlar oluşturma deneyim
 • Yazılım mühendisliği terminolojisiyle tanışma
 • Algoritmikdüşünceye giriş
 • Problem çözme becerisini teşvik ede
 • Yaratıcılığı ve eleştirel düşünmeyi geliştirin

Robotoys Modelleri

 • Eğlence Parkları
 • Hayvanlar
 • Ulaşım
 • Güneş Sistemi ve Uzay
 • Grup Çalışmaları
 • Spor Oyunları
Yaş Aralığı :
9-12
Ders süresi :
75 minutes

RoboToys programı, çocuğunuza mekanik, robotik ve kodlamanın tüm temellerini öğrenmesi için hızlı bir yol sunar. Ve tüm bunlar eşsiz ve sezgisel somut kodlama dilimiz sayesinde gerçekleşir.

Programın amacı, öğrencilere robotik mühendisliğinin temel becerileri kazandırmaktır.

Program içerğinde kodlama konusu kullanılırken robotik – mekanik planlamakonuları işlenecektir.

Program süresince öğrenci çeşitli gelişmiş robotlar inşa edecek ve algoritmik ve mantıksal düşünme becerilerini daha da artırmak için onlara temel sağlayaca kortak kodlama komutlarını uygulayacaktır.

RoboToys Program Öğrenme Çıktıları

 • Çeşitli makine mühendisliği mekanizmalarını keşfedin
 • Gelişmiş mekanik robotlar oluşturma deneyim
 • Yazılım mühendisliği terminolojisiyle tanışma
 • Algoritmikdüşünceye giriş
 • Problem çözme becerisini teşvik ede
 • Yaratıcılığı ve eleştirel düşünmeyi geliştirin

Robotoys Modelleri

 • Eğlence Parkları
 • Hayvanlar
 • Ulaşım
 • Güneş Sistemi ve Uzay
 • Grup Çalışmaları
 • Spor Oyunları
Ages:

9-12

Lesson duration:
90 minutes
Yaş:

9-12

Ortalama Ders Süresi:
90 Dakika

RoboBricks programı, yazılım mühendisliği, teknoloji, girişimcilik ve matematik öğretir. Her ders sırasında öğrenciler kodlama yaparak hareket eden bir robot yaparlar. Robotları inşa etmeyi bitirdikten sonra WeDo kodlama sistemi üzerinde öğrencilere bilgisayar algoritmaları geliştirme ve oluşturma ve kodların nasıl uygulanacağını öğrenme fırsatı verilir. Çoğu bilgisayar programı ve yazılımı İngilizcedir. Bundan dolayı, öğrencilerimize doğru İngilizce terimleri kullanmayı öğreterek, alan için teknik dillerini geliştirmelerine de yardımcı oluyoruz.

Programı tamamlayan öğrencilerin bir yazılım ve mühendislik projesi tasarlayıp potansiyel yatırımcılara ya da jürilere (genellikle ebeveynler) fikirlerini sunmalarını sağlıyoruz. Amacımız, çocuklara ileriki kariyerlerinde ihtiyaç duyabilecekleri profesyonel becerileri kazandırmak.

RoboBricks Müfredatı:

Genç Mühendisler olarak biz, Sarmal Yöntem ile öğrencilerinin her zaman için bir önceki müfredatın üzerine eklenen daha gelişmiş bir müfredatla çalışmalarını hedefliyoruz. Her zaman bir önceki dersi tekrar ederek hem yeni katılımcıları teşvik ediyoruz hem de hiçbir öğrencimizin geri kalmadığından emin oluyoruz. RoboBricks, makine mühendisliği alan katılımcıları öğrendikleri bilgilerle robotların dünyasına sokar. Zengin programımız birtakım pratik yazılım ve makine mühendisliği ilkelerini öğretiyor. Algoritma planlaması, yalancı kod formülasyonu, akış çizelgesi, We-Do Programı, girdi-çıktı uygulamaları, looplar, çoklu kod parçacıkları, klavye işlemleri, sensör uygulamaları ve hesaplama emirleri program dahilinde işlenecek konulardan sadece bazıları. RoboBricks aynı zamanda öğrencileri çağımızın gerektirdiği profesyonel becerilerle ve girişimcilik dünyasıyla tanıştırıp, onlara pazar analizi ve ürün tanıtımı yapmayı, Google Tools, Microsoft PowerPoint, retorik metotlar ve diğer sunum yöntemlerini öğretiyor.

RoboBricks Müfredatı:

Genç Mühendisler olarak biz, Sarmal Yöntem ile öğrencilerinin her zaman için bir önceki müfredatın üzerine eklenen daha gelişmiş bir müfredatla çalışmalarını hedefliyoruz. Her zaman bir önceki dersi tekrar ederek hem yeni katılımcıları teşvik ediyoruz hem de hiçbir öğrencimizin geri kalmadığından emin oluyoruz. RoboBricks, makine mühendisliği alan katılımcıları öğrendikleri bilgilerle robotların dünyasına sokar.

Zengin programımız birtakım pratik yazılım ve makine mühendisliği ilkelerini öğretiyor. Algoritma planlaması, yalancı kod formülasyonu, akış çizelgesi, We-Do Programı, girdi-çıktı uygulamaları, looplar, çoklu kod parçacıkları, klavye işlemleri, sensör uygulamaları ve hesaplama emirleri program dahilinde işlenecek konulardan sadece bazıları.

RoboBricks aynı zamanda öğrencileri çağımızın gerektirdiği profesyonel becerilerle ve girişimcilik dünyasıyla tanıştırıp, onlara pazar analizi ve ürün tanıtımı yapmayı, Google Tools, Microsoft PowerPoint, retorik metotlar ve diğer sunum yöntemlerini öğretiyor.

RoboBricks Programının Hedefleri

 • Algoritmik düşünme yapısını öğrenme
 • İngilizce yazılım mühendisliği terminolojisini öğrenme
 • Yöntemsel düşünmeyi teşvik etme
 • Verilen süre içerisinde ödevi tamamlayarak zaman yönetimi kazandırılması
 • Sunum tekniklerinin geliştirilmesi
 • Takım halinde verimli çalışabilme
 • Bilgisayar oryantasyonuna aşinalık
 • Bilişim sistemleri ve medya okuryazarlığı edinme
 • Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisinin geliştirilmesi

RoboBricks Modelleri

 • Aletler ve oyunlar
 • Farklı görevler yapabilen modern robotlar
Ages: 12-15
Ortalama Ders Süresi:
90 Dakika

Yaş:
12-15

Ortalama Ders Süresi:
90 Dakika

Robotik ve Yazılım Mühendisliği dersi profesyonel bir mühendisin bakış açısıyla robotik dünyasını ele alır. Öğrencilerimiz programlama çözümlerini vurgulayarak daha karmaşık robotlar tasarlar. Bu da bilim, teknoloji, mekanik ve yazılım mühendisliğiyle beraber matematiğin de kapsamlı bir şekilde öğrenilmesine olanak tanır.

Robot bilimi ilgili endüstride mevcut olan karmaşık mühendislik zorluklarının gerçek zamanlı bir simülasyonunu ortaya sunar. Bu zenginleştirme programıyla öğrencilerimiz eleştirel düşünme ve takım çalışması becerilerini kazanmaya teşvik edilirler. Öğrenciler birlikte robotlar inşa ederken; ortaya muhteşem şeyler çıkarırlar.

Bu program üniversitede öğretilen mühendislik prensiplerine dayanır. Öğrenciler programı tamamladığında endüstriyel dünyaya artık hazırdır. Katılımcılar LEGO® EV3 programlama yazılımını kullanarak zorlu mühendislik prensiplerini çözerler. Bu programla birlikte robotlarını harekete geçiren kodları yaratıp işlemeyi öğrenirler.

Robotik ve Yazılım Mühendisliği Müfredatı:

Genç Mühendisler olarak biz, Sarmal Yöntem ile öğrencilerinin her zaman için bir önceki müfredatın üzerine eklenen daha gelişmiş bir müfredatla çalışmalarını hedefliyoruz. Her zaman bir önceki dersi tekrar ederek hem yeni katılımcıları teşvik ediyoruz hem de hiçbir öğrencimizin geri kalmadığından emin oluyoruz. Robotik ve Yazılım mühendisliği müfredatımız kapsamlı mekanik ve yazılım mühendisliği becerileri kazanılmasına odaklanmıştır. Programımızda öğrenilen derslere ek olarak, bu programın öğrencileri komutları, koşulları, döngüleri, planlama yöntemlerini, dinamik programlamayı, uygulamalı matematik ve operatörleri öğreneceklerdir.

Robotik ve Yazılım Mühendisliği Programı Hedefleri

 • Operasyonel, mantıksal ve algoritmik düşünce yapısını geliştirme
 • Mühendislik kabiliyetlerini arttırma
 • Karmaşık mühendislik problemlerine hem mekanik hem de programlama ile çözümler aramayı öğrenme
 • Program-mekanik arası optimizasyon problemlerini çözebilme becerisi
 • Matematiksel düşünme şeklini öğrenme
 • Zaman yönetimi ve takım kurma becerisi geliştirme
 • Eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi öğrenme
 • Bilişim sistemleri ve medya okuryazarlığı edinme

Robotik ve Yazılım Mühendisliği Robotları

 • Eğlence Parkı
 • Ağır inşaat ekipmanı
 • Araçlar
 • Karmaşık işlemler yapabilen robotlar
 • Aletler ve oyunlar

Robotik ve Yazılım Mühendisliği Robotları

 • Eğlence Parkı
 • Ağır inşaat ekipmanı
 • Araçlar
 • Karmaşık işlemler yapabilen robotlar
 • Aletler ve oyunlar